Merrni ftesën tuaj, pa pagesë

Studioni jashtë vendit, për të gjithë

Kalendar i panairit

Tiranë

Shqipëria

 • The Plaza Tirana
 • 30 March 2024
 • 13:00 - 17:00
Regjistrohuni tani
Shqipëri - Tiranë / Panairi Ndërkombëtar i Arsimit Mars 2024

Tiflis

Gjeorgjia

 • Pullman Hotel
 • 13 April 2024
 • 13:00 - 17:00
Regjistrohuni tani
Gjeorgji - Tbilisi / Panairi Ndërkombëtar i Arsimit Prill 2024

Bakü

Azerbajxhani

 • Hilton Baku
 • 14 April 2024
 • 13:00 - 17:00
Regjistrohuni tani
Azerbajxhan - Baku / Panairi Ndërkombëtar i Arsimit Prill 2024

Kazablanca

Maroku

 • Marriott Casablanca
 • 11 May 2024
 • 13:00 - 17:00
Regjistrohuni tani
Marok - Kazablanca / Panairi Ndërkombëtar i Arsimit maj 2024

Doni të studioni jashtë?

Regjistrohuni tani